Image
Image
Image
Leren te Reanimeren Home
Image
Image
Image
Image

Hoofdpunten van beleid

Als Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting aanbieden en stimuleren van reanimatie-onderwijs en - vaardigheden aan de burgers van Amersfoort en omstreken. We doen dat op een verantwoorde en volledig gekwalificeerde manier en op een laagdrempelige niet commerciële basis.

 

Beloningsbeleid

De instructeurs krijgen een vrijwilligersvergoeding die past binnen de criteria van de belastingdienst die voor de beloning van vrijwilligers geldt. De bestuursleden zijn onbezoldigd en vergaderen eenmaal per jaar tijdens een bescheiden dinervergadering die door de stichting wordt betaald.

 

Financieel beleid

De Stichting Reanimatie Amersfoort is een non-profit organisatie, die cursus tarieven hanteren die vastgesteld zijn door de Nederlandse Hartstichting. Daarnaast heeft de Stichting Reanimatie Amersfoort een samenwerkingsverband met Meander Medisch Centrum. Vanuit de ingekomen cursus gelden wordt huur betaald aan Meander Medisch Centrum voor gebruik van een leslokaal, bijdrage voor vervanging van reanimatie poppen, laptops, secretariële ondersteuning en de benodigde vrijwilligersbijdrage. Doordat de Stichting Reanimatie Amersfoort als Reanimatie Partner is aangesloten bij de Nederlandse Hartstichting, ontvangen wij de lesmaterialen gratis.

 

downloads:

Financieel Overzicht 2015

Financieel Overzicht 2016

Financieel Overzicht 2017

Financieel Overzicht 2018

Financieel Overzicht 2019

 

Image
Image
Foto-01 defibrileer toets
Foto-02 loslaten patiënt voor defibrilatie
Foto-03 hartmassage patiënt
Foto-04 hartmassage patiënt
Image
Image
Stichting Reanimatie Amersfoort
Image

Deze site is gecertificeerd volgens de W3C norm
Valid HTML 4.01! Valid CSS!